เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
camera_alt กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563 [7 กันยายน 2563]
โครงการคุุณธรรม นำชีวี สร้างวิถีความพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563 [28 สิงหาคม 2563]
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมกันปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอรัปชั่น [14 สิงหาคม 2563]
วันสำคัญทางพระพุทธศานา ประจำปี 2563 [6 กรกฎาคม 2563]
นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมตรีตำบลโคกตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พร้อมผู้นำชุมชน ร่วมกับบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด มอบรถเข็น(วีลแชร์) ให้กับผู้สูงอายุ... [9 มิถุนายน 2563]
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 [1 มกราคม 2563]
ศึกษาดูงานโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
"โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 " (4 ภาพ)
ประชุม อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวีรธรรมสุนทร
"โครงการแห่เทียนพรรษา " (6 ภาพ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 61 - 70 (ทั้งหมด 89 รายการ)