เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทร : 0-3649-9140 FAX : 0-3649-9276

camera_alt กิจกรรมเทศบาล
วันสำคัญทางพระพุทธศานา ประจำปี 2563 [6 กรกฎาคม 2563]
นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมตรีตำบลโคกตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พร้อมผู้นำชุมชน ร่วมกับบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด มอบรถเข็น(วีลแชร์) ให้กับผู้สูงอายุ... [9 มิถุนายน 2563]
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 [1 มกราคม 2563]
ศึกษาดูงานโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
"โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 " (4 ภาพ)
ประชุม อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวีรธรรมสุนทร
"โครงการแห่เทียนพรรษา " (6 ภาพ)
"โครงการรณรงค์และป้องกันกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562" (5 ภาพ)
"โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร ประจำปี 2561 " (4 ภาพ)
"โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้สองข้างทาง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนเมืองสีเขียว " (6 ภาพ)
31 - 40 (ทั้งหมด 56 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 86