เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
camera_alt กิจกรรมเทศบาล
องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่ พระภาวนาวชิรญาณ วัดนิคมสามัคคีชัย จังหวัดลพบุรี [7 มิถุนายน 2564]
สร้างบ้าน/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส [1 มิถุนายน 2564]
โครงการโคกตูมพื้นที่สีเขียว [28 พฤษภาคม 2564]
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [11 พฤษภาคม 2564]
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม [3 พฤษภาคม 2564]
พายุฤดูร้อน พัดถล่มเขตพื้นที่ตำบลโคกตูม โดยเฉพาะ หมูที่ 5,6,13 และหมู่ที่ 15 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เบื้องต้นพบบ้านเรือนราษฎร เสียหาย 89 หลังคาเรือน [19 เมษายน 2564]
พิธีเปิดงานทุ่งทานตะวันบานที่บ้านซับราง ประจำปี 2564 [9 มกราคม 2564]
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563 [30 กันยายน 2563]
เทศบาลตำบลโคกตูมร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี ร่วมกับชุมชนปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ปลาตะเพียน เพื่อเพิ่มผลิตสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็กและอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม... [9 กันยายน 2563]
โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประจำปี 2563 [9 กันยายน 2563]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 51 - 60 (ทั้งหมด 89 รายการ)