เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทร : 0-3649-9140 FAX : 0-3649-9276

camera_alt กิจกรรมเทศบาล
"โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 62" (4 ภาพ)
"งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 " (4 ภาพ)
"โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กตามปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง" (4 ภาพ)
"โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ" (5 ภาพ)
" มอบรถเข็น(วีลแชร์)" (3 ภาพ)
"สภ.โคกตูม นำตำรวจที่บรรจุใหม่รายงานตัว" (1 ภาพ)
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินความสะอาดตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย " (3 ภาพ)
"มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ" (4 ภาพ)
"กีฬาชุมชนสัมพันธ์" (7 ภาพ)
"กีฬาสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 7 จ.นครปฐม" (5 ภาพ)
41 - 50 (ทั้งหมด 56 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 94