เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
camera_alt กิจกรรมเทศบาล
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 [30 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [29 พฤศจิกายน 2566]
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเอชไอวีและท้องก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2567 [28 พฤศจิกายน 2566]
ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 [27 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน ผู้ดำเนินการพ่มหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 [21 พฤศจิกายน 2566]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ระหว่างเทศบาลตำบลโคกตูม กับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกตูม [20 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมการอบรมอาสาสมัครสารารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และคณะกรรมการชุมชน โครงการเสริมสร้างความรู้เเละทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 [17 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรม “รับบริจาคขยะรีไซเคิล นำไปทอดผ้าป่าถวายวัด” 6 วัด ในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม [9 พฤศจิกายน 2566]
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจพร้อมมอบเตียงให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม [8 พฤศจิกายน 2566]
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ. )ในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม [8 พฤศจิกายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 - 10 (ทั้งหมด 206 รายการ)