เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทร : 0-3649-9140 FAX : 0-3649-9276

camera_alt กิจกรรมเทศบาล
ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้กับหน่วยงานราชการ [23 มิถุนายน 2564]
เรื่องประเด็นพื้นที่ซับซ้อนของประชาชนที่อยู่ระหว่างตำบลโคกตูม และตำบลดีลัง [18 มิถุนายน 2564]
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [17 มิถุนายน 2564]
ประชุมหารือ เรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม [15 มิถุนายน 2564]
เยี่ยมผู้สูงอายุและด้อยโอกาส [11 มิถุนายน 2564]
มอบเตียงให้ผู้พิการ ตำบลนิคมสร้างตนเอง [10 มิถุนายน 2564]
องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่ พระภาวนาวชิรญาณ วัดนิคมสามัคคีชัย จังหวัดลพบุรี [7 มิถุนายน 2564]
สร้างบ้าน/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส [1 มิถุนายน 2564]
โครงการโคกตูมพื้นที่สีเขียว [28 พฤษภาคม 2564]
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [11 พฤษภาคม 2564]
11 - 20 (ทั้งหมด 56 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68