เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
camera_alt กิจกรรมเทศบาล
"โครงการรณรงค์และป้องกันกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562" (5 ภาพ)
"โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร ประจำปี 2561 " (4 ภาพ)
"โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้สองข้างทาง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนเมืองสีเขียว " (6 ภาพ)
"โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 62" (4 ภาพ)
"งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 " (4 ภาพ)
"โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กตามปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง" (4 ภาพ)
"โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ" (5 ภาพ)
" มอบรถเข็น(วีลแชร์)" (3 ภาพ)
"สภ.โคกตูม นำตำรวจที่บรรจุใหม่รายงานตัว" (1 ภาพ)
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินความสะอาดตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย " (3 ภาพ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 71 - 80 (ทั้งหมด 89 รายการ)