เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
insert_drive_file O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
description ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ศ.๓) และบัญชีรายการอาคารชุด หรือห้องชุด ( ภ.ด.ส. ๔ )ประจำปี ๒๕๖๖ ตาม พรบ.ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
photo กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ แจ้งพื้นที่ฝึก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง กรณีกำหนดตำแหน่งใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ (สำหรับคนพิการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๖,๓๗,๓๘/๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 – 30 กันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file การรับสมัครอาสาสมัครอาสาสมัครแรงงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33 - 35 /2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ (สำหรับคนพิการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file หมายเลขโทรศัพท์ และ หมายเลขติดต่อภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
1 - 20 (ทั้งหมด 143 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8