เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
insert_drive_file O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาตรี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม2565(แจงนับ)
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file การใช้บังคับประกาสสถานการณืฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file โครงการสัมมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗-๑๘/๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file แนวทางมาตรฐานความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผลไม้ ( Zero Covid Fruit ) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid-19 ) ว่าด้วยแนวทางการปฎิบัติศาสนกิจ และ การจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ( พ.ศ. 2565 ) ( ฉบับที่1/2565 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในส่วนราชการ เทศบาลตำบลโคกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด หรือ ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บปี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo ทางเทศบาลตำบลโคกตูม จะมีการจัดฉีดวัคซีนตัวเลือก (ซิโนฟาร์ม) เข็มที่สอง ให้กับประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 16 - 22 ตุลาคม และ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
1 - 20 (ทั้งหมด 106 รายการ) 1 2 3 4 5 6