เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O4 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
insert_drive_file O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอเปิดรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุอายุ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง ให้ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3 ) หรือห้องชุด ( ภ.ด.ส.4 ) ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo ประชาสัมพันธ์เรื่อง แจ้งผลการช่วยเหลือเงินสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเเพณี ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
find_in_page ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ( Citizen Portal ) แอปพิเคชัน "ทางรัฐ" poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
photo ขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่าน นำบุตรหลาน มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ฝึก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( ITA 2024 ) ของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิธีรับมือและป้องกันไฟป่าและหมอกควัน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo มาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และมาตรการป้องกันภัยแล้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูมผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
find_in_page การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
photo ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการทวงถามหนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่า ที่ไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
photo การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 "ท้องถิ่นใส่ใจ สืบสานประเพณีไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
1 - 20 (ทั้งหมด 234 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12