เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
insert_drive_file O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แนวทางการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งดเพาะปลูกข้าวต่อเนื่อง (นาปีรอบ ๒/๒๕๖๖)
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์และติดตามให้ผู้มีสิทธิ (กลุ่มผู้พิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีเงินฝากและผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้ ) ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ดำเนินการตามแนวทางการโอนเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file แจ้งผลการช่วยเหลือเงินสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนที่มีรายชื่อหรือผู้แทน มารับเครื่องบริโภค(ข้าวสาร) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo แจ้งพื้นที่การฝึก กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
photo การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file หลักสูตรการเรียน ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง การรับโอน พนักงานเทศบาล ข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo แจ้งกำหนดวันนำกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ออกทำการฝึก ในพื้นที่ฝึกยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 2-22 กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
find_in_page ประชาสัมพันธ์ความรู้อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
find_in_page ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file เทศบาลตำบลโคกตูมมีการดำเนินการในการส่งเสริมและทำนุบำรุงภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมสำรวจข้อมูลและจัดทำทำเนียบปราชญ์ชุมชนเขตเทศบาลตำบลโคกตูมทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านศิลปกรรม ด้านแพทย์แผนไทย ด้านปรัชญา ศาศนา ประเพณี ด้านเกษตรกรรม และด้านอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ร่วมกัน...ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานการสอนแบบโครงการ ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ปลูกผักปลูกรัก poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo ร่วมกัน...ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรี เป็น " จังหวัดคุณธรรม " poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo ประชาสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในจังหวัดลพบุรีที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
1 - 20 (ทั้งหมด 203 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11