เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O4 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0927828800
นางสมบัติ อิ่มอรชร
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม คนที่ 1
โทร : 0819288600
นางอัจฉราวรรณ อิ่มอรชร
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม คนที่ 2
โทร : 0870788822
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0625289693
นางสาวคนึง จันทร์อินทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0817582509