เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทร : 0-3649-9140 FAX : 0-3649-9276

camera_alt กิจกรรมเทศบาล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม [3 พฤษภาคม 2564]
พายุฤดูร้อน พัดถล่มเขตพื้นที่ตำบลโคกตูม โดยเฉพาะ หมูที่ 5,6,13 และหมู่ที่ 15 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เบื้องต้นพบบ้านเรือนราษฎร เสียหาย 89 หลังคาเรือน [19 เมษายน 2564]
พิธีเปิดงานทุ่งทานตะวันบานที่บ้านซับราง ประจำปี 2564 [9 มกราคม 2564]
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563 [30 กันยายน 2563]
เทศบาลตำบลโคกตูมร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี ร่วมกับชุมชนปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ปลาตะเพียน เพื่อเพิ่มผลิตสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็กและอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม... [9 กันยายน 2563]
โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประจำปี 2563 [9 กันยายน 2563]
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563 [7 กันยายน 2563]
โครงการคุุณธรรม นำชีวี สร้างวิถีความพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563 [28 สิงหาคม 2563]
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 [18 สิงหาคม 2563]
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมกันปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอรัปชั่น [14 สิงหาคม 2563]
21 - 30 (ทั้งหมด 56 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 76