เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
camera_alt กิจกรรมเทศบาล
เยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย [9 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล 2565 [5 พฤษภาคม 2565]
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี เก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) [3 พฤษภาคม 2565]
การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริต ประจำปี 2565 [8 เมษายน 2565]
ทำความสะอาดตลาดนัดและตรวจเยี่ยมการตรวจ ATK [28 มกราคม 2565]
ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและอุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกาย ให้กับผู้ด้อยโอกาส [27 มกราคม 2565]
โครงการจิตอาสาพระราชทาน [14 มกราคม 2565]
ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวเขต [14 มกราคม 2565]
ผู้ว่าฯ ลพบุรี พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม ออกเยี่ยมจุดตรวจและติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม [31 ธันวาคม 2564]
นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ คณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโคกตูม เข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี [24 ธันวาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 - 30 (ทั้งหมด 89 รายการ)