เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทร : 0-3649-9140 FAX : 0-3649-9276

account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกิตติ์ ภัทรธัญผล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นายกิตติ์ ภัทรธัญผล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นางสาวประทุมพร ออกช่อ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นางสาวประทุมพร ออกช่อ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นางสาวแสงดาว พุกชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นางสาวแสงดาว พุกชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นางสาวทิพย์สุคนธ์ โมธินา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นางสาวทิพย์สุคนธ์ โมธินา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นางยุวดี สิงห์เหาะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นางยุวดี สิงห์เหาะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง./ชง.
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง./ชง.
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 239