เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโคกตูม
เอกสารเผยแพร่
date_range O4 แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
folder O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder O18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
folder รายงานการประชุมสภา
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder O15 สถิติการให้บริการประชาชน
folder O14 คู่มือบริการประชาชน
folder รายงานกิจการประจำปี
folder รายงานทางการเงิน
folder ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
folder O16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
folder O19 รายงานการกำกับติดตามการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ-6-เดือน
folder O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder ประกาศผลการลดพลังงาน
folder ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ่านเว็บไซต์

สถิติ sitemap
วันนี้ 575
สัปดาห์นี้4,365
เดือนนี้19,377
ปีนี้232,524
ทั้งหมด441,796

insert_drive_file O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ และ หมายเลขติดต่อภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกตูม
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี !! ไม่เสียค่าธรรมเนียม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

camera_alt กิจกรรมเทศบาล
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ของหน่วยงานภาครัฐ จาก สำนักงาน ปปช. ประจำปี 2565 [4 สิงหาคม 2565]
โครงการปกป้องสถาบันและปรองดองสมานฉันท์ 2565 [3 สิงหาคม 2565]
ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทางน้ำ ในพื้นที่ตำบลนิคมฯ-โคกตูม [1 สิงหาคม 2565]
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2565 [22 กรกฎาคม 2565]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 065-0362990
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 065-0362990
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่
folder การประหยัดพลังงานในสำนักงาน
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
22/09/2565
26/09/2565
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
สน.คท.
26/09/2565
26/09/2565
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
26/09/2565
26/09/2565
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566
กค.
26/09/2565
26/09/2565
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กศ.
23/09/2565
26/09/2565
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565
[รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]
กพส.
22/09/2565
23/09/2565
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ