เทศบาลตำบล
โคกตูม
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 
เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทรศัพท์ : สำนักปลัดเทศบาล 084 - 8820550 / งานทะเบียนราษฎร แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ 086 - 8760305 / งานป้องกัน เรื่องไฟไหม้ ภัยสาธารณะ 036 - 499228 , 094 - 3546324 / เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ 087 - 9332954 / กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ การเงินและบัญชี 098-2686057 , 086 - 8689776 / กองช่าง ขออนุญาตปลูกสร้าง , ไฟฟ้าดับ , ถนนชำรุด 092 - 4246191 / กองสาธารณสุขฯ ขอถังขยะ / เก็บขยะ กลิ่นรบกวน เสียงรบกวน 085 - 2403392 / โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 081 - 8907310 / กองยุทธศาสตร์ฯ ปัญหาระบบเสียงตามสาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 098 - 5545108 / กองประปา - น้ำประปาหมู่บ้าน 084 - 0983552

สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโคกตูม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 56
info_outline ติดต่อเทศบาล
ติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม เลขที่ 999 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15210 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม - สำนักปลัดเทศบาล 084 - 8820550 - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 087 - 9332954 - งานทะเบียนราษฎร (แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ การเพิ่มชื่อ จำหน่ายชื่อ) 086 - 8760305 - งานป้องกันฯ (ไฟไหม้ /สาธารณภัยต่างๆ /ต้นไม้หักโค่น) 094-3546324 , 036 - 499228 - กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ / การเงินและบัญชี 098 - 2686057 , 086 - 8689776 - กองช่าง ขออนุญาตปลูกสร้าง /ไฟฟ้าสาธารณะดับ / ถนนชำรุด ฯลฯ 092 - 4246191 - กองสาธารณสุขฯ ขอถังขยะ / เก็บขยะ / ปัญหาด้านกลิ่น / เหตุรำคาญ 085 - 2403392 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน 081 - 8907310 - กองยุทธศาสตร์ ฯ เรื่องปัญหาระบบเสียงตามสาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 098 - 5545108 - กองประปา ประปาหมู่บ้าน 084 - 0983552 โทรสาร - E-mail : saraban@khoktoom.go.th เวปไซต์ : www.khoktoom.go.th
แผนที่เทศบาล
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT