เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ติดต่อชำระภาษี
รับแจ้งปัญหา เรื่องร้องเรียนผ่าน Traffy Fondue
เอกสารเผยแพร่
date_range O4 แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder O11 แผนการดำเนินงานประจำปี
folder O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
folder O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder 013 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder O16 สถิติการให้บริการประชาชน
folder 013 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder รายงานการประชุมสภา
folder O15 คู่มือบริการประชาชน
folder รายงานกิจการประจำปี
folder รายงานทางการเงิน
folder ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
folder O17 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
folder O12 รายงานการกำกับติดตามการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ-6-เดือน
folder O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder ประกาศผลการลดพลังงาน
folder ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ่านเว็บไซต์
folder รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
folder รายงานการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ

สถิติ sitemap
วันนี้ 9065
เดือนนี้14,680
ทั้งหมด350,115

insert_drive_file O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ แจ้งพื้นที่ฝึก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

camera_alt กิจกรรมเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโคกตูม เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด “งานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์” [10 มีนาคม 2566]
โครงการ " อาหารสะอาด รสชาติอร่อย " ประจำปีงบประมาณ 2566 [21 กุมภาพันธ์ 2566]
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล 1 ( ซอย6 ) " ช้างน้อยเกมส์ " ประจำปี 2565 [17 กุมภาพันธ์ 2566]
นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้ง นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าฯ ลพบุรี ... [12 กุมภาพันธ์ 2566]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble 020 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 065-0362990
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 065-0362990
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่
folder การประหยัดพลังงานในสำนักงาน
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
17/03/2566
17/03/2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3
กค.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29
[รายชื่อฯ]
สน.คท.
17/03/2566
17/03/2566
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33
[รายชื่อ รุ่นที่ 33]
สน.บถ.
14/03/2566
17/03/2566
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด
กศ.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ