เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
camera_alt กิจกรรมเทศบาล
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ของหน่วยงานภาครัฐ จาก สำนักงาน ปปช. ประจำปี 2565 [4 สิงหาคม 2565]
โครงการปกป้องสถาบันและปรองดองสมานฉันท์ 2565 [3 สิงหาคม 2565]
ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทางน้ำ ในพื้นที่ตำบลนิคมฯ-โคกตูม [1 สิงหาคม 2565]
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2565 [22 กรกฎาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเยาวชนป้องกันไฟป่าและหมอกควันเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565 [22 กรกฎาคม 2565]
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [20 กรกฎาคม 2565]
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล [18 กรกฎาคม 2565]
ลงพื้นที่ มอบข้าวของเครื่องใช้และสิ่งของที่จำเป็น พร้อมพูดคุยให้กำลังใจ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม [16 กรกฎาคม 2565]
ถวายเทียนพรรษา 2565 [12 กรกฎาคม 2565]
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 [30 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 89 รายการ)