เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทร : 0-3649-9140 FAX : 0-3649-9276

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 446 |
insert_drive_file การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ( รอบ 2 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 451 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338 |
photo ประกาศเรื่องการตรวจสอบข้อมูลการจองวัคซีนตัวเลือก (ชิโนฟาร์ม) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1765 |
insert_drive_file ตอบทุกข้อสงสัย? เกี่ยวกับการจองวัคซีนตัวเลือก (ชิโนฟาร์ม) โดย เทศบาลตำบลโคกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1409 |
insert_drive_file ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ในการสมัครสอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 419 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และใช้งานไม่ได้ โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 60 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 503 |
insert_drive_file มาตรการการให้บริการประพชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ชุดที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ชุดที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
photo ระบบแจ้งเบาะแสยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file การประกวดออกแแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 ของไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file การเปิดรับสมัครการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file การแอบอ้างชวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยนิติบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
21 - 40 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 104