เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทร : 0-3649-9140 FAX : 0-3649-9276

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง ประกาศรายชื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file รางวัลผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2563 ปีที่ 12 สยามรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ลพบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ภาษีบำรุงท้องที่ เทศบาลตำบลโคกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
photo วิธีเลี้ยงลูกให้ห่างไกลจากยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลโคกตูม เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี วันที่ 28 มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง เขต๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380 |
insert_drive_file คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง เขต 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 599 |
insert_drive_file เทศบาลตำบลโคกตูม จะดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบการใช้คลื่นความถี่ 420.200 MHz เพื่อเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสายระบบไร้สาย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ศ.๓) และบัญชีรายการอาคารชุด หรือห้องชุดประจำปี ๒๕๖๔ ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้มายื่นขอแก้ไขภายใน ๑๕ วัน สามารถดูรายชื่อ ได้ตามลิงค์นี้ครับ หรือตามเอกสารที่ทาง งานแผนที่ภาษี กองคลัง เทศบาลตำบลโคกตูมได้ส่งถึงท่านนะครับ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327 |
photo ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกตูม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกตูม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
41 - 60 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 90