เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
folder O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล_พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลฉบับที่_2พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล_พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเาชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯฉบับที่_2พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯพ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน_พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 477
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
21 - 31 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2