เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
image สื่อภาพประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในวันเลือกตั้ง [2 มีนาคม 2564]
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [2 มีนาคม 2564]
ประเภทของบัตรลงคะแนน [2 มีนาคม 2564]
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [2 มีนาคม 2564]
สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง [4 กุมภาพันธ์ 2564]
1 1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ)