เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
folder O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
find_in_page รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปี พ.ศ.2566 (รอบเดือน ต.ค.65 - มี.ค.66) 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.64 - มี.ค. 65) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๔ ( ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file รายงานติดตามารดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file รายงานติดตามารดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file รายงานติดตามารดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file รายงานติดตามารดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1