ชื่อเรื่อง : เช่าถังดับเพลิงพร้อมน้ำยาดับเพลิง และ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม สำหรับโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) รุ่นที่ ๖ เทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง