ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย ๔ (ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)