ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง 1281 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง