ชื่อเรื่อง : ซื้อผ้าเวคลุ๊ค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง