ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง