ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาโคมไฟถนนบริเวณถนนสายโคกตูม - พระพุทธบาท ชุมชนบ้านโคกตูม ๓ หมูที่ ๒ ตำบลโคกตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)