ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายโครงสร้างเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง