ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง ๑๒๘๑ ลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง