ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง