ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารอเนกประสงค์ และ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง