ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมวเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง