ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง