ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการจัดทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM Ball ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง