ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM Ball ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง