ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาไถตะเตรียมดิน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง