ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง