ชื่อเรื่อง : ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง