ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ (ห้ามทิ้งขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง