ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จุดถ่ายรูป สำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง