ชื่อเรื่อง : ซื้อธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง