ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ (สำหรับคนพิการ)

ชื่อไฟล์ : zkPsUqdWed92420.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้