ชื่อเรื่อง : โครงการพาณิชย์....ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี2565 (งวดที่1) ภายใต้ "พาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไป Lot 20 (ภูมิภาค) จังหวัดลพบุรี"
รายละเอียด : โครงการพาณิชย์....ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี2565 (งวดที่1) ภายใต้ "พาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไป Lot 20 (ภูมิภาค) จังหวัดลพบุรี" จำหน่ายสินค้าอาทิ เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ น้ำตาลทราย โดยได้ชดเชยในราคาพิเศษ และสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ให้กับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพ ระหว่างวันที่ 6 กันยายน - 4 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : vMvWMrlFri31950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้