ชื่อเรื่อง : ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูมเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีได้รับรายงานว่ามีบุคลากรในสังกัดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมีบางส่วนจำเป็นต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการอาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงมีเหตุเร่งด่วนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นการเฉพาะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 จึงให้ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูมเป็นการชั่วคราว ยกเว้นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
ชื่อไฟล์ : X0bdXujThu124708.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้