ชื่อเรื่อง : เทศบาลตำบลโคกตูม เปิดทดสอบระบบ Walk-in ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม
ชื่อไฟล์ : 1Gs6mrqMon104256.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : เทศบาลตำบลโคกตูม เปิดทดสอบระบบ Walk-in เนื่องด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้สนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมให้กับทางเทศบาลตำบลโคกตูม และมีผู้ลงทะเบียนบางส่วนได้รับการฉีดจากโควต้าอื่นมาแล้ว ทำให้มีจำนวนวัคซีนคงเหลือในแต่ละวันบางส่วน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม จึงได้ ทำการทดลองระบบ Walk-in เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เข้าถึง การลงทะเบียนสามารถ Walk-in เพื่อรับการฉีดวัคซีนได้ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเวลา 10.30 - 11.30 น. และ 14.30 น. - 15.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08-2553 9928 **กรุณาตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้น ว่าพร้อมสำหรับรับการฉีดวัคซีน** เทศบาลตำบลโคกตูม ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล