ชื่อเรื่อง : 4.2 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ชื่อไฟล์ : ODlkbJrThu110133.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้