ชื่อเรื่อง : 2.1 ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

ชื่อไฟล์ : 4xDKdybThu110048.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้