ชื่อเรื่อง : มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
ชื่อไฟล์ : m1kJxH3Tue20519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้