ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง