ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถโดยสารปรับอาาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง