ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง